PRVÁ FÁZA REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC, SMREČINA, B. BYSTRICA