POSTAVEBNÉ UPRATOVANIE NOVEJ SKLADOVEJ HALY

CELKOVÁ PLOCHA 2900 m2